Curiculum Vitae

Anders Guldager Christiansen, født 26. februar 1940.
Student fra Stenhus Kostskole i Holbæk i 1959
Cand. jur. fra Københavns Universitet 1967
Uddannet advokat og fra 1982 ansat som personalechef i den daværende Teknologistyrelse under Industriministeriet

Fra 1986 souschef i Direktoratet for Statens Indkøb med ansvar også for de internationale forhandlinger i EF og i GATT. Har været ansvarlig for forhandlingerne i Bruxelles om varekøbs- og tjenesteydelsesdirektiverne, om forsyningsvirksomheds-direktivet og kontroldirektiverne.

Fra 1992 ansat i Finansministeriets departement og bla. arbejdet med reglerne om udlicitering.

Har i 1991 - 1994 sideløbende arbejdet som konsulent for EF-Kommissionen på informationskampagne vedrørende direktiverne om offentlige indkøb. Har afholdt over 20 foredrag om EU-reglerne for Europa Kommissionen.

Fra 1996 – 2005 ansat i konsulentfirmaet IMM med den offentlige sektor som kunder, fortrinsvis inden for indkøb og udlicitering.

Har i øvrigt været en efterspurgt foredragsholder om offentlige indkøb, bl.a. i Norge, Sverige, Tyskland, Litauen og Island.

2005 – eget firma, AGConsulting ApS, som ud over arbejde for flere kommuner fortrinsvis har løst EU-finansierede opgaver som ekspert i offentlige indkøb i udlandet blandt andet i Bulgarien, Litauen, Letland, Rumænien, Kosovo Ukraine og Rusland. Var fra 2009 til 2012 ansat som teamleader og juridisk ekspert på et større projekt i Kosovo.

Har herefter arbejdet i Armenien, Ukraine og Serbien og har i 2013 været udsendt til Libyen, hvor arbejdet bestod af forberedelse af en civil EU mission.

Bente Sofie Jørgensen, født 1944
Gift med Anders Guldager Christiansen
Nu ansat som konsulent, ansvarlig for økonomi og bogholderi i AGConsulting ApS.

Fra 1971 ansat på det sociale område i Fakse og Hashøj Kommune som hhv. souschef og socialchef.

Fra 1991 til 2009 kontorchef i Børneforvaltningen i Albertslund og senest kvalitetskonsulent i Brøndby kommune med ansvar for Brøndby Kommunes Ældresektor og Visitationsafdelings planlægning i forhold til ny lovgivning herunder omstilling til den nugældende fritvalgsordning. Har i den forbindelse arbejdet intensivt med udbud af køb af varer og tjenesteydelser. Herudover deltaget i planlægning og gennemførelse af større byggesager inden for ældresektoren.

På efteruddannelsesområdet er Forvaltningshøjskolens diplomkursus om "Retligt grundlag for sagsbehandling" i 1995/96, ledelseskurser og kurser om EU-retlige udbudsregler væsentlige elementer i en omfattende efteruddannelse.

Frederiksberg, september 2014

AGConsulting | Sprogoevej 17, 2. tv | DK - 2000 Frederiksberg | Denmark | Tel. +45 29 46 49 36 | agc@agconsulting.dk